Azylový dům v Rumburku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Zásady poskytování služeb

Individualizace podpory
Pracovníci poskytují uživatelům podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Užívají metodické postupy, které jsou navrženy v oblasti vedení individuálního plánu. Respektují to, že tyto postupy jsou pouze rámcové. Pravidelně tyto postupy přehodnocují, aktualizují a doplňují. U živitelů, u kterých nelze navržené metodické postupy využít, volí postup zcela individuální. Mohou požádat o poradu týmu pracovníků nebo konzultaci spolupracující organizace (Rytmus, Agentura Pondělí).

Zaměření na celek
Na situaci uživatele se pohlíží v souvislostech, nikoliv jen na aspekty částečné a dílčí.

Flexibilita
Služby jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

Azylový dům
je koncipován jako jeden z pilířů koncepce podpory osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci této koncepce vzniká síť navazujících služeb, kterou mohou uživatelé využít. Tato síť v místním regionu není plně dobudovaná. Pracovníci proto musí flexibilně reagovat na místní možnosti a nabídky tak, aby uživatelé mohli svou situaci vyřešit.

Respektování volby uživatelů
Pracovníci respektují volbu uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Respektují volbu v jakékoliv podobě i přesto, že jsou přesvědčeni o tom, že volba není správná.

Dodržování práv uživatelů
Pracovníci respektují, i přes společenský tlak, že služba není určena pro společenskou zakázku formulovanou jako „eliminace bezdomovectví na ulici“ ve smyslu převýchovy uživatelů. Zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé mohou svá práva naplňovat.

Ceník ubytování

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v aktuálně platném znění. Cena za ubytování v azylovém domě provozovaném komunitním spolkem CEDR je uvedena ve smlouvě o poskytování služby.

Ceník:
Dospělá osoba – 170,- Kč/den.
Rodič s dětmi: Rodič – 140,-Kč/den a dítě – 90,- Kč/den

[table id=2 /]

[table id=3 /]

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz