Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekt „Mám práci“ – CZ.1.04/2.1.01/44.00124

Projekt nabídl zájemcům o zaměstnání z regionu podporu při získání zaměstnání. Podpora zahrnovala motivační aktivity, poradenství, rekvalifikaci, odbornou praxi a asistenci na novém pracovním místě.

Realizace projektu započala 1.5.2010 a ukončen byl 30.4.2012.

Popis realizovaných aktivit projektu:

I.běh rekvalifikačního kurzu

První skupina 11 zájemců o zaměstnání vytipovaných ve spolupráci s úřadem práce byla v srpnu 2010 zařazena do projektu. Tito klienti absolvovali v měsících srpnu až prosinci 2010 rekvalifikační kurz „Údržba veřejné zeleně“. Dále se zúčastnili odborné praxe a motivačních aktivit. Aby byly odstraněny nebo omezeny bariéry, které účastníkům programu brání získat nebo udržet si zaměstnání (zadluženost, sociální situace, bydlení ad.), bylo jim individuálně zprostředkováno odborné poradenství.

Všech 11 rekvalifikantů úspěšně završilo vzdělávání absolvováním závěrečné zkoušky a převzalo dne 12.1.2011 z rukou Miroslava Řebíčka, předsedy občanského sdružení CEDR komunitního centra Osvědčení o účasti v akreditovaném programu „Údržba veřejné zeleně“.

II.běh rekvalifikačního kurzu

V měsíci květnu 2011 byl zahájen 2.běh rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně“ pro 9 zájemců o zaměstnání z cílové skupiny osob ohrožených na trhu práce (osoby mladistvé, osoby vyžadující zvláštní pomoc, osoby ve věku nad 50 let).

Kurz byl realizován v měsících květnu až říjnu 2011 a podobně jako v 1.běhu rekvalifikanti absolvovali zároveň odbornou praxi a motivační aktivity. Podpora jim byla poskytnuta formou individuálního odborného poradenství.

Závěrečnou zkoušku z dílčí kvalifikace zvládlo úspěšně 8 z 9 rekvalifikantů, kteří obdrželi při slavnostním předání dne 27.10.2011 Osvědčení o účasti v akreditovaném programu „Údržba veřejné zeleně“.

Část absolventů obou běhů rekvalifikační ho kurzu Údržba veřejné zeleně vstoupila do podporovaného zaměstnání. Klienti i zaměstnavatel získali podporu a poradenství asistenta.

Financovali nás:

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Evropský sociální fond – 3.354.209,47 Kč

 

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz