Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Poděkování

Za pomoc při rozjezdu sociálního podniku děkujeme:

Martinu Hasenblasovi, který jako zkušený podnikatel nám byl nápomocen skvělými radami. www.hausenblas.cz

Danielu Syrovému, který nám pomohl se zasvěcením do tajů výroby čokolády. www.xococlub.cz

Pavlíně Richter Perry, která nám pomáhá s grafickým stylem naší Čokoládovny. www.pavlinaphotography.com

Janě Kacálkové Morkusové, která nám na počátku pomáhala s vařením čokolády.

Evě Hamplové, která nás takříkajíc „nakopla“ abychom udělali první krůčky a důvěřovala v kvalitu naší čokolády.

Martině Šafusové, která úžasně nafotila naše výrobky, aby mohl vzniknout náš první katalog.

Velké poděkování patří Martě Saganové, Pavlíně Šafusové a Petru Heinrichovi za jejich neutuchající entuziasmus, nápady a nekončící touhu pomoci při rozjezdu Čokoládovny. Mirku Řebíčkovi za nápad, bez kterého by Čokoládovna nevznikla.

A největší díky patří všem, kteří jste si naši čokoládu oblíbili a rádi si jí kupujete.

Děkujeme.

Poděkování za dary:

Poděkování patří firmě Gumotex Automotive, s.r.o., Dělnická 210, 434 01 Most – Velebudice za poskytnutý dar ve výši 12.000 Kč na nákup malého stolního temperovacího stroje pro účely podpoření fungování sociálního podniku Čokoládovna MANA.

Poděkování patří Nadaci Euronisa za poskytnutý dar ve výši 10 000 Kč na čtyřvanový temperovací stroj. Za další darovanou částku 10 000 Kč byl nakoupen drobný spotřební materiál pro výrobu a skleněné prezentační vitríny.

Zaměstnanci ČEZu podpořili čokoládovnu MANA nákupem čokolády ve výši 21 000 Kč na vánoční akci Plníme přání 2013 přímo ve svém sídle v Praze. Při prodeji nám pomáhal sám pan Ing. Tomáš Pleskač, MBA, člen představenstva ČEZ.

Děkujeme.

  

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz