Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekt „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ CZ.1.06/3.1.00/03.06731

Cílem projektu je rozšíření a propojení poskytovaných sociálních služeb, posílení služeb zaměstnanosti a podpora rovných příležitostí v azylovém domě v Rumburku zaměřených na osoby pocházející z vyloučené romské lokality. Projekt počítá s koupí a rekonstrukcí nemovitosti azylového domu v Rumburku, v kterém občanské sdružení nyní poskytuje sociální službu azylové bydlení.V rekonstruovaném objektu bude rozšířena kapacita azylového domu z 20 na 22 lůžek a s vytvořeno zázemí pro terénní programy. Projekt je v souladu s cíli a prioritami Integrovaného operačního programu – Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita B.

Financovali nás:

Projekt „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Integrovaný operační program – 9.898.000Kč – rok 2010/2011

 

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz