Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekt „Poradenské centrum Střelnice“ CZ.1.04/2.1.01/91.00198

Žadatel projektu: MAS Šluknovsko

Partner projektu: CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných osob, uchazečů vedených v evidenci ÚP déle než 5 měsíců s využitím nástrojů APZ a cílenou individuální podporou (motivace, bilanční diagnostika, pracovní poradenství, zvyšování profesních dovedností rekvalifikacemi, vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatelů podpořených mzdovým příspěvkem)

Partnerem projektu je občanské sdružení CEDR – komunitní centrum. Jeho pracovní poradce bude v regionu dlouhodobě nezaměstnaným osobám poskytovat poradenství pro oblast trhu práce.

Realizace projektu od 1. 12. 2012 do 30.11.2014.

Dílčí cíle projektu:

*podpora 120 osob v rámci poskytnutého pracovního poradenství
*60 osob absolvuje motivační aktivity (individuální nebo skupinové)
*u 24 osob bude provedena bilanční diagnostika
*40 osob úspěšně dokončí některý z 6 rekvalifikačních kurzů

  • Topenář
  • Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení
  • Číšník/servírka
  • Pracovník v sociálních službách
  • Projektový manažer
  • Základy podnikání

*16 osobám bude zprostředkováno zaměstnání
*16 osob získá na 12 měsíců podporované zaměstnání

Finální cíle projektu:

Dne 30. 11. 2014 byla ukončena realizace projektu Poradenské centrum Střelnice. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných osob, uchazečů vedených v evidenci ÚP déle než 5 měsíců s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Ing. Eva Hamplová, koordinátorka MAS Šluknovsko k tomu dodává: „Projekt podpořil 120 osob ze Šluknovského výběžku. V projektu se uskutečnilo 13 vzdělávacích kurzů, v nichž uspělo 54 osob. Díky cílené individuální podpoře dlouhodobě nezaměstnaných osob, která spočívala v individuální práci a motivaci, za využití bilanční diagnostiky, pracovního poradenství, zvýšení profesních dovedností rekvalifikacemi se u 10 zaměstnavatelů podařilo vytvořit 16 pracovních míst.“

„Nová pracovní místa vznikla v oborech sociální práce, projektového řízení nebo v řemeslných oborech jako je topenářství či plťařství“, říká Pavlína Šafusová z občanského sdružení CEDR, která vedla v projektu pracovní poradnu.

Projekt byl realizován ve Varnsdorfu od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014.

Financovali nás:

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Evropský sociální fond – 5 981 797,52 Kč

Projekt je realizován ve spolupráci s Úřadem práce ČR

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz