Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekty – Nadace Euronisa

Projekty v roce 2014

Ve druhém roce existence sociálního podniku byla podpořena jeho činnost finančním příspěvkem Nadace Euronisa. Nadace CEDRu poskytla částku 10 000 Kč na projekt s příznačným názvem „Zachovat si šanci na práci 2014“.  CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení děkuje Nadaci Euronisa za poskytnutý finanční příspěvek.

Nadace Euronisa pomáhá při společensky prospěšném podnikání

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení získalo v letošním roce finanční příspěvky od Nadace Euronisa na své projekty Šance na práci a Zachovat si šanci na práci.

Nadační příspěvky podpořily zahájení a rozvoj činnosti sociální firmy zaměřené na ruční výrobu čokolády.

Z poskytnuté částky 10 000 Kč byl pro Čokoládovnu Mana Krásná Lípa, sociální podnik pořízen čtyřvanový temperovací stroj. Za stejnou částku 10 000 Kč byl nakoupen drobný spotřební materiál pro výrobu a skleněné prezentační vitríny.

Oba jmenované projekty usilují o integraci osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na trh práce.

Od počátku zahájení provozu bylo na celé či částečné pracovní úvazky v sociální firmě zaměstnáno 6 osob.

Cíle projektu:

Cílem projektu, který se podařilo úspěšně naplnit, bylo zachovat ve druhém pololetí roku pracovní místo pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz