.mxn-header-absolute
.mxn-header-absolute

Azylový dům v Rumburku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Azylový dům v Rumburku – sociální služby

Pobytová služba pro osoby bez přístřeší, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.
Poskytovatel: CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 918/32, 40746 Krásná Lípa.

Cíl služby

Cílem sociální služby je, aby každý uživatel využil pobyt v azylovém domě k řešení některé z následujících oblastí:

  • Získání a udržení zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu
  • Obnova přirozených vztahů
  • Identifikace a plnění závazků
  • Využívání běžně dostupných služeb a informací
  • Odchod do návazného bydlení nebo ubytování
  • Převzetí iniciativy za řešení své situace

Cílová skupina

Muži, ženy a rodiče s dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené ztrátou přístřeší, kteří tuto situaci mají snahu řešit a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Zároveň zdravotní stav žadatelů o službu závažným způsobem nenarušuje jejich soběstačnost.

Služba není určena pro osoby, které mají zájem o trvalé ubytování, nebo dlouhodobé ubytování, bez snahy o řešení nepříznivé sociální situace.
Služba není určena pro osoby aktivně zneužívající návykové látky (drogy, alkohol) v míře narušující občanské soužití.

Pro rodiče s dětmi je určeno 51% kapacity lůžek v azylovém domě.

Poslání

Posláním AD Rumburk je pomáhat vyřešit mužům, ženám a rodičům s dětmi sociální situaci, která je spojená se ztrátou bydlení.

Finance

2009/2010/2011Ústecký kraj5 905 417 Kč
2011Nadace Euronisa (Projekt "Máme svůj plán")10 000 Kč
2012Ústecký kraj100 000 Kč
2012MPSV1 350 000 Kč
2012Město Rumburk5 000 Kč
2013Ústecký kraj95 000 Kč
2013MPSV130 000 Kč
2013/2014Ústecký kraj IP4 295 000 Kč
2015Ústecký kraj90 000 Kč
2015MPSV1 032 000 Kč
2016Ústecký kraj2 282 400 Kč
2016Ústecký kraj75 715 Kč
2016Úřad práce ČR114 000 Kč
2016jiné776 080,07 Kč
2017Ústecký kraj32 000 Kč

Projekt azylového domu v Rumburku je podpořen Ústeckým krajem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Rumburk a Nadací Euronisa. V letech 2013 a 2014 je realizován projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00069, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga6
Logo-7

Poskytování sociální služby je podporováno spoluprácí s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji z.s., díky níž čerpáme potravinovou pomoc z prodejny Tesco.

Logo-8

Poskytování sociální služby je finančně podporováno Klubem přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KE STAŽENÍ

Stanovy spolku
Procesní audit
Výběrové řízení – azyl rekonstrukce
Výběrové řízení pracovník v komunálních službách
Výroční zpráva
Žádost o ubytování v azylovém domě

DALŠÍ SLUŽBY

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz