Azylový dům v Rumburku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Azylový dům v Rumburku – sociální služby

plakat_pososuk5m

Pobytová služba pro osoby bez přístřeší, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.
Poskytovatel: CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 918/32, 40746 Krásná Lípa.

Stáhnout žádost o poskytování sociální služby Azylový dům

Vyplněnou žádost posílejte na e-mail azylového domu: azyl@os-cedr.cz

Cíl služby

Cílem sociální služby je, aby každý uživatel využil pobyt v azylovém domě k řešení některé z následujících oblastí:

  • Získání a udržení zaměstnání nebo jiného stabilního příjmu
  • Obnova přirozených vztahů
  • Identifikace a plnění závazků
  • Využívání běžně dostupných služeb a informací
  • Odchod do návazného bydlení nebo ubytování
  • Převzetí iniciativy za řešení své situace

Cílová skupina

Muži, ženy a rodiče s dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené ztrátou přístřeší, kteří tuto situaci mají snahu řešit a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Zároveň zdravotní stav žadatelů o službu závažným způsobem nenarušuje jejich soběstačnost.

Služba není určena pro osoby, které mají zájem o trvalé ubytování, nebo dlouhodobé ubytování, bez snahy o řešení nepříznivé sociální situace.
Služba není určena pro osoby aktivně zneužívající návykové látky (drogy, alkohol) v míře narušující občanské soužití.

Pro rodiče s dětmi je určeno 51% kapacity lůžek v azylovém domě.

Poslání

Posláním AD Rumburk je pomáhat vyřešit mužům, ženám a rodičům s dětmi sociální situaci, která je spojená se ztrátou bydlení.

Kontakt

Adresa azylového domu:
Pekařská 699 , 408 01 Rumburk

Telefon:
720 336 006

E-mail:
azyl@os-cedr.cz

Finance

[table id=1 /]

Projekt azylového domu v Rumburku je podpořen Ústeckým krajem, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, městem Rumburk a Nadací Euronisa. V letech 2013 a 2014 je realizován projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00069, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga6
Logo-7

Poskytování sociální služby je podporováno spoluprácí s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji z.s., díky níž čerpáme potravinovou pomoc z prodejny Tesco.

Logo-8

Poskytování sociální služby je finančně podporováno Klubem přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz