.mxn-header-absolute
.mxn-header-absolute

Terénní práce na Šluknovsku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Terénní práce na Šluknovsku – sociální služby

§ 69 Terénní programy
Služby terénního programu jsou poskytovány na území Šluknovského výběžku (18 obcí) zejména v obcích a městech Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Dolní Podluží, Staré Křečany, Jiříkov, Šluknov působení terénních pracovníků v ostatních obcích výběžku se zakládá na potřebnosti uživatelů.

Poslání
Posláním TSP je nabídnutí a poskytnutí účinné podpory a pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, tak aby nedocházelo k prohloubení jejich nepříznivé sociální situace. Posláním je dále navázání vztahu důvěry a vzájemného respektu, který povede k aktivní podpoře uživatelů v jejich odpovědnosti při hledání důvodů, způsobů a cest k vyřešení jejich nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve vyloučených lokalitách na Šluknovsku, které mají zájem o řešení své situace.

Cíle služby:
Cílem poskytnuté sociální služby je:

Aby uživatel služby:
1) zorientoval se ve své situaci a zvolil řešení
2) navázal dlouhodobou spolupráci, která povede k vyřešení sociálního vyloučení
Organizace:
3) mapování sociálně vyloučených oblastí

  • počty osob a oblasti
  • mapování a zjištění hlavních mechanismů vedoucích k sociálnímu vyloučení
  • navrhování účinných strategií a opatření

Zásady

  • nízkoprahovost – kontaktujeme osoby v jejich přirozeném prostředí a zejména ty, kteří by ani v těch nejobtížnějších životních situacích nevyhledaly pomoc příslušných institucí,
  • preventivnost – za použití nízkoprahovosti usilujeme o navázání dlouhodobé efektivní spolupráce,
  • respekt k uživatelově volbě – i přestože se domníváme, že není správná,
  • respekt ke kulturní odlišnosti – s kulturní odlišností se průběžně seznamujeme a své poznatky zapracováváme do svých postupů,
  • důraz na snahu o celkové vyřešení situace, oproti plnění jednorázových krátkodobých zakázek,
  • nejsme služka, ale služba – snaha o vytvoření vztahu, kdy uživatel převezme odpovědnost za řešení své situace.

Finance

2012MPSV950 000 Kč
2013Ústecký kraj50 000 Kč
2013MPSV950 000 Kč
7/2013 - 3/2015Ústecký kraj2 501 418 Kč
2014MPSV1 435 000 Kč
2015Ústecký kraj30 000 Kč
2015MPSV1 169 000 Kč
2016Ústecký kraj1 920 329,99 Kč
2016Ústecký kraj87 171 Kč
2016Úřad práce ČR39 000 Kč
2016jiné581 739,79 Kč
2017Ústecký kraj111 000 Kč

Projekt terénní práce na Šluknovsku je financován za podpory Ústeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Projekt terenní práce ve Varnsdorfu je letech 2013 – 2015 realizován v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/15.00017, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga6

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KE STAŽENÍ

Stanovy spolku
Procesní audit
Výběrové řízení – azyl rekonstrukce
Výběrové řízení pracovník v komunálních službách
Výroční zpráva
Žádost o ubytování v azylovém domě

DALŠÍ SLUŽBY

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz