Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekt „Po padesátce vedu“ CZ.1.04/2.1.01/91.00018

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání se zvýšenou péčí na trhu práce osobám ve věku nad 50 let z regionu Šluknovského výběžku. V projektu bude podpořeno 40 osob, z toho 22 osobám bude zprostředkováno zaměstnání a nastoupí na 22 nově vytvořených pracovních míst.
Cíle bude dosaženo zajištěním komplexních a vzájemně na sebe navazujících motivačních, rekvalifikačních a poradenských aktivit pro osoby z cílové skupiny.

Projektové aktivity reagují na potřeby zvolené cílové skupiny a nepříznivé podmínky v oblasti zaměstnanosti v regionu Šluknovského výběžku (vysoká míra nezaměstnanosti, nízký počet nově vytvářených pracovních míst, vzdělání osob ve věku nad 50 let v oborech, jež nejsou v regionu žádány) a směřují k jejich aktivizaci, vzdělávání (rekvalifikační kurz Údržby veřejné zeleně, kurz vedení a řízení lidí a organizace práce) a podpory navracení se těchto osob na trh práce.

Měřitelné výstupy nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v rámci projektu:

40 osob bude motivováno poradcem za účelem zvýšení orientace v požadavcích trhu práce
40 osob bude individuálně podpořeno poradcem v oblasti osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání a poradenstvím při hledání zaměstnání
15 vybraným osobám bude poskytnuta bilanční diagnostika
2 běhy x 14 osob se zúčastní rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně realizovaný žadatelem za účelem zvýšení kvalifikace a kurzu vedení a řízení lidí a organizace práce realizovaný žadatelem za účelem zvýšení kompetencí a dovedností při řízení lidí (úspěšně dokončí 24 osob)
22 osobám bude zprostředkováno zaměstnání (návrat 22 osob na trh práce)
22 nových pracovních míst podpořených mzdovými příspěvky (na 12 měs.) bude vytvořeno u zaměstnavatelů v regionu na pozici vedoucí skupiny pracovníků veřejné služby

Aktivity projektu jsou v souladu s cíli výzvy a se strategickými dokumenty.
Projekt je realizován bez zapojení partnera.

Realizace projektu od 1.12.2012 dol 30.11.2014

Cíle projektu:

Projekt „Po padesátce vedu“, reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00018 byl k datu 30.11.2014 ukončen. Stanovené cíle a indikátory v rámci projektu se podařilo beze zbytku naplnit:

  • 40 osob bylo podpořeno poradcem v rámci individuálních motovačních a poradenských aktivit
  • 15 osob absolvovalo bilanční diagnostiku
  • 24 osob úspěšně absolvovalo rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně
  • 26 osob úspěšně absolvovalo Kurz vedení a řízení lidí a organizace práce
  • 22 osobám bylo zprostředkováno zaměstnání
  • 12 osob nastoupilo na nová pracovní místa podpořená mzdovými příspěvky (na 13 měs.)
  • 10 osob nastoupilo na nová pracovní místa podpořená mzdovými příspěvky (na 12 měs.)

Financovali nás:

Ministerstvo práce a sociálních věcí / Evropský sociální fond – 5.958.841,12 Kč

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz