Terénní práce na Šluknovsku

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Cílová skupina

Cílová skupina:

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • etnické menšiny

Služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Rybniště, Chřibská, Doubice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží, Dolní Podluží, Staré Křečany, Jiříkov, Šluknov a jejich spádových obcí.

Službu terénního programu mohou bezplatně využít osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, zejména Romové, a potřebují podporu v podobě doprovodů a kontaktů v domácnosti.

V nepříznivé sociální situaci je v rámci naší cílové skupiny člověk, který:

 • se potýká s potížemi při uplatňování svých práv (na úřadech, u zaměstnavatele apod.)
 • potřebuje a hledá práci
 • nezvládá splácení svých dluhů
 • potřebuje urovnat vážně narušené vztahy v rodině nebo sousedství
 • ztratil bydlení nebo mu ztráta bydlení hrozí
 • žije v lidsky nedůstojných podmínkách
 • snaží se překonat závislost
 • snaží se překonat následky trestného činu nebo podobného jednání

Základní poradenství v rámci naší odbornosti poskytneme všem lidem, kteří se na nás obrátí. Osobám, které požadují jinou odbornou pomoc, zprostředkujeme kontakt na organizaci, která se touto oblastí zabývá (např. drogová problematika, domácí násilí)

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz