Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Komunitně v Jiříkově 

KVJ

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006407

Hlavním cílem projektu je přispět k sociálnímu začlenění 40 osob dlouhodobě nezaměstnaných a příležitostně zaměstnaných sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených s bydlištěm ve městě Jiříkově do místní komunity a k jejich aktivnímu podílení se na dění v ní.

K dosažení hlavního cíle i níže uvedených dílčích cílů je využito Komunitní sociální práce s její schopnosti úzce se napojit na potřeby cílové skupiny a jejich principů především aktivizace a skupinové spolupráce, efektivně podporujících stmelení komunity a vedoucí k iniciaci vlastní aktivity osob z cílové skupiny a též podpora osob z CS v rámci aktivit Komunitního centra.

Dílčí cíle projektu:

  • 24 osob z CS aktivizovat a individuálně podpořit dílčími aktivitami projektu v rozsahu větším než 40hod.
  • 16 osob z CS aktivizovat a individuálně podpořit dílčími aktivitami projektu v rozsahu menším než 40hod. (bagatelní podpora)
  • 6 workshopů s Experty (osobnostmi, jež mohou být CS vzorem) aktivizovat a individuálně podpořit min. 30 osob z CS
  • 4 motivačně aktivizačních kurzy (Finance pod kontrolou, Vysoké pracovní kompetence) pro min. 30 osob z CS
  • 30 osob z CS individuálně podpořit poradenstvím možnosti pracovního uplatnění
  • 15 komunitních akcí v Jiříkově, které realizují aktivní osoby z CS

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz