Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Dobrovolnické centrum Výběžek

Občanské sdružení CEDR komunitní centrum vytvořilo regionální dobrovolnické centrum, které bude působit po celém Šluknovském výběžku a na Českokamenicku. Toto by mělo propagovat a podporovat myšlenky dobrovolnictví ve společnosti s cílem zapojit co největší počet obyvatel do pomoci občanům v místní komunitě.
.
V současné době sice v některých zařízeních pomáhají dobrovolně občané, kteří mají chuť pomáhat a praktikanti nebo studenti v rámci praxe, ale je potřeba vnést do této služby určitý systém a řád tak, aby byla zajištěna kvalita služby. Dobrovolnické centrum Výběžek zajistí odborné vedení dobrovolníků, jejich další vzdělávání, supervize a nabídne dobrovolníkům podporu a zázemí.
.
Rádi bychom v rámci regionu navázali spolupráci jednak s občany, kteří by se chtěli stát dobrovolníky, ale také s organizacemi, které by dobrovolníky uvítaly. Jde především o domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice, školská zařízení, zařízení pro děti a mládež nebo neziskové organizace. Možností uplatnění pro dobrovolníky je mnoho, my se v první fázi chceme zaměřit na pomoc seniorům, pomoc občanům tělesně a mentálně postiženým v integraci do společnosti, pomoc dětem a mládeži při trávení volného času. V současné době hledáme dobrovolníky pro ÚSP Brtníky, ÚSP Jiříkov, domov důchodců Česká Kamenice či město Krásná Lípa.
.
Kontakty na dobrovolnické centrum Výběžek : 775 233 703, info@os-cedr.cz

Financují nás:

Dobrovolnické centrum Výběžek je financováno za podpory Ministerstva vnitra ČR.
.
Finance
Ministerstvo vnitra – 86.000Kč – rok 2008
Ministerstvo vnitra – 90.000Kč – rok 2009
Ministerstvo vnitra – 109.000Kč – rok 2010

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz