Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Profesionální CEDR

O projektu:
Cílem projektu je formou vzdělání zaměstnanců CEDRu a pod vedením expertů nastavit procesy strategického plánování v organizaci na bázi principů svobodné firmy, vytvořit strategický plán rozvoje organizace se zaměřením na oblast lidských zdrojů, oblast financování a fundraisingu a oblast PR a marketingu.

Měřitelné výstupy:

  • 10 podpořených osob z CS (podpora více jak 40 hod.)
  • 1 Strategický plán
  • 1 Evaluační zpráva

Realizace projektu 1.9.2016 – 31.8.2018

Projekt je financován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Finance:
1.906.580Kč

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz