Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Asistencí v CEDRu proti viru / Unterstützung mit CEDR gegen das Virus

Projekt se zaměřuje na snížení negativního dopadu pandemie onemocnění COVID19 u 25 osob z cílových skupin, které jsou v tomto období nejvíce ohrožené.

Projekt se zaměřuje na podporu a asistenci terénního pracovníka u cílových skupin senioři a osoby se zdravotním postižením, děti a studenti zasažení distanční výukou a rodiny se sociálním hendikepem, které mají doma distanční vzdělávání.

Cílem projektu je v období do 6/2021 podpořit přímou asistencí terénního pracovníka 25 osob z cílových skupin a dalších 15 osob nepřímo, kdy nejsou přímo klienti pracovníka, ale dopady projektu jsou ze viditelné.

Očekáváme, že každá z 25 podpořených osob se aktivně zapojí dořešení své situace a z pomoci podpory asistenta terénního pracovníka, bude pracovat na zvládnutí negativních dopadů pandemie COVID 19 na svůj vlastní život, kdy dojde ke zvýšení motivace a schopností osob z cílových skupin řešit svou obtížnou životní situaci za využití jim dostupných zdrojů. Podpora bude nastavena individuálně, dle schopností a potřeb každého jednotlivého účastníka projektu, tak aby si samostatně v budoucnu uměl poradit.

Das Projekt konzentriert sich auf die Verminderung negativer Auswirkungen der Pandemie bei der Erkrankung mit COVID 19 mit Hilfe der Unterstützung eines Aussendienstmitarbeiters im sozial Bereich bei Zielgruppen von 25 Personen, welche momentan die am meisten betroffenen sind.

Senioren und Menschen mit Behinderungen, Kinder und Studenten, die von Distanz und on-line Lernen betroffen sind und Familien mit sozialen Behinderungen, die Zu Hause Distanz und on-line Lernen machen können.

Ziel des Projekts ist es, 25 Personen aus diesen Zielgruppen im Zeitraum 6/2021 durch einen Außendienstmitarbeiter direkt zu unterstützen. Weitere ca. 15 Personen, meistens Familienmitglieder, mit denen der Außendienstmitarbeiter nicht direkt zusammenarbeitet, werden dadurch diese Tätigkeit erfolgreich indirekt unterstützt.

Wir erwarten, dass jede der 25 unterstützten Personen sich aktiv engagiert an der Lösung ihrer Situation mit Hilfe des Assistenz-Außendienstmitarbeiters im Sozial Bereich beteiligen, was wiederum zur der Bewältigung der negativen Auswirkungen der Pandemie COVID 19 beiträgt, was dann die Motivation steigert und zur Erhöhung der Fähigkeiten von Menschen dieser Zielgruppe beiträgt, ihre schwierige Lebenssituation mit dern ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen und zur Lösung beizutragen. Unterstützung wird individuell abgestellt auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes Teilnehmers des Projekts, damit er in Zukunft selbständig arbeiten kann.

Projekt je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Das Projekt wird vom Tschechisch-Deutschen Fonds für die Zukunft finanziert.

 

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz