Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Předškolní klub Amari centrum

Předškolní kluby AMARI CENTRUM pro děti a jejich rodiče

Od května 2012 jsou ve městech Varnsdorfu a Šluknově otevřeny předškolní kluby pro děti a rodiče ze znevýhodněného a odlišného sociokulturního prostředí. Kluby se zaměřují na přípravu dětí ve věku 2-5 let na vstup do mateřských škol či dalších předškolních zařízení a předškolní přípravu dětí ve věku 4-7 let pro úspěšný vstup do základní školy.

V prostorech klubů je každé dopoledne připraven program zahrnující aktivity podporující jak rozvoj zručnosti dítěte, tak jeho optimální duševní rozvoj. Do program jsou aktivním způsobem zapojováni rodiče dětí, kteří si zvyšují své rodičovské a výchovné kompetence.

Předškolní kluby jsou v obou městech otevřeny každý všední den dopoledne:

pondělí – pátek

9:00 hod – 11:30 hod

Vedoucí klubů i asistentky uplatňují individuální přístup k dětem a jejich potřebám. Koncept práce s dětmi bere potaz moderní výchovné směry a metody (např. Grunnlaget).

Předškolní příprava a podpora rodin s dětmi ve věku 2-7 let je rovnež realizována individuálně asistenční formou v prostorách klubu i v přirozeném rodinném prostředí.

Vánoční pečení v předškolním klubu ve Šluknově

Vánoční cukroví neodmyslitelně patří k voňavým vánocům. Sladké dobroty jsme pekly i s dětmi v předškolním klubu ve Šluknově. Na pomoc nám přišly některé maminky. Nejprve děti pozorně sledovaly, jak se připravuje těsto, co vše se do něho dává a jak se zpracovává. Poté dostaly válečky a za pomoci dospělých se pokoušely vyválet placky. Vybíraly si různá vykrajovátka s vánočními motivy a během chvíle bylo připraveno několik plechů na pečení. Další hravou prací bylo zdobení cukroví. Děti si vyzkoušely různé způsoby: polevy, obalování či posypávání barevnými vločkami. Odměnou za jejich snahu byly plné talíře krásného cukroví, které společně ochutnávaly na vánoční besídce.

 

Adresy a kontakty na pracovnice klubů:

Předškolní klub Amari centra

T. G. Masaryka 1587, Varnsdorf (budova pošty)

Klára Kunovičová, vedoucí klubu

tel: 775 947 372

Předškolní klub Amari centra Šluknov

T. G. Masaryka 580 , Šluknov

Mgr. Veronika Línková Kadrlová, vedoucí klubu

tel.: 732 926 877

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizovaných aktivit (předškolního klubu, rukodělných a vzdělávacích aktivit, mateřského klubu a individuální práce a podpory dětí a jejich rodin) úspěšně podpořit včasnou péči o předškolní děti z odlišného sociokulturního prostředí (přímo 50 osob – děti a rodiče, nepřímo 40osob) především děti z početné romské komunity ve Varnsdorfu a Šluknově.

Projekt Předškolní klub Amari centrum se uskutečňuje za podpory
MŠMT – 500.000Kč – rok 2012

 

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz