Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Veřejně prospěšné práce – Vzdělávejte se pro růst! CZ. 1.04/2.1.00/03.00015

V roce 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu “Vzdělávejte se pro růst!–pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2015 do 31.10.2015 byly u zaměstnavatele CEDR – komunitní spolek v rámci projektu podpořeny 4 osoby na VPP.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce v sociálních službách terénní práce a azylové bydlení.

Nástroj VPP je krátkodobou pracovní příležitostí, pomáhá k motivaci a udržení pracovního režimu hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání (například z důvodu vyššího věku, nedostatečné praxe, nižšího stupně kvalifikace, dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního omezení, horší dopravní dostupnosti k zaměstnavateli atp.), napomáhá tak snižovat hrozbu sociálního vyloučení podpořené skupiny osob.

Financovali nás:

ÚP ČR – 364.000Kč – rok 2015

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz