Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Tisková zpráva č. 1

Zahájení  projektu „Fungující rodina 2015“

Dne 1. 4. 2015 byla organizací CEDR – komunitní spolek zahájena realizace projektu „Fungující rodina 2015“ zaměřeného  na podporu rodinám ze Šluknovského výběžku, jež se ocitly v krizi, která by mohla vyústit v odebrání dítěte či dětí  do ústavní péče.

Hlavním cílem projektu „Fungující rodina 2015“ je zajištění bezpečného vývoje dětí a mládeže do 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin z regionu Šluknovského výběžku. Úspěšné naplnění tohoto cíle povede v regionu ke zvýšení poměru výchovy dětí a mládeže v prostředí rodiny na úkor ústavní péče.

Součástí projektu je rozšíření týmu terénních pracovníků organizace o odborné terénní pracovníky – mediátory, kteří poskytnou 20 rodinám se sociálním hendikepem asistenci a poradenství směřující k zvýšení rodičovských kompetencí.

Současně budou dle potřeby mediátoři převážně v přirozeném prostředí rodiny podporovat děti v předškolní a školní přípravě, rodiče s dětmi budou zapojeni do skupinových  aktivit (např. arteterapie) a rodinám budou připraveni pomoci v překonávání obtíží též odborní terapeuti. V rámci projektu budou realizovány motivačně aktivizační výjezdy podporující úspěšné začlenění rodin se sociálním hendikepem do společnosti.

Projekt „Fungující rodina 2015“ je realizován v období  1. 4. 2015 – 31. 3. 2016.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz, dále Nadací Agrofert a Nadací Euronisa.

 

Miroslav Řebíček
předseda spolku
CEDR – komunitní spolek
e-mail: rebicek@os-cedr.cz
tel.:  775 233 703

   

logo-funkcni rodina

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz