Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Šicí dílna

UČIT SE JAK

V rámci projektu jsme realizovali vzdělávací kurzy z oblasti textilní výroby. Jednalo se o rukodělné kurzy zaměřené na zpracování textilu, na jeho barvení, potisk a údržbu. V kurzech se potkávali lidé z maa trh práce. joritní části společnosti s lidmi z minoritní části společnosti.

V kurzech se klienti naučili základům obsluhy šicího stroje. Naučili se vyrábět drobné látkové předměty, opravovat oblečení a na konci kurzu vytvářeli maškarní kostýmy. Dále byly upořádány 4 kurzy zpracování látky – batikou a malováním na hedvábí.

Tento projekt byl realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu „ Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků “, podprogramem B. „ Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, poskytovaných Úřadem vlády ČR

JEDEME DÁL 1

Vytvořili jsme rukodělný kurz spojený se základní výukou práce na PC a na zaměstnanost zaměřeným JOB klubem. Z projektu jsme vybavili šicí dílnu 6 šicími stroji a 3 overlocky.

Cílovou skupinou projektu byli členové romské komunity v Krásné Lípě a okolí. Ti tvořili okolo 60% klientů kurzů. V kurzech se klienti naučili základům obsluhy šicího stroje. Naučili se vyrábět drobné látkové předměty, opravovat oblečení a na konci kurzu vytvářeli maškarní kostýmy. Po ukončení šicího kurzu se klientky zúčastnily základního kurzu obsluhy PC a JOB klubů.

Tento projekt byl uskutečněn z prostředků Ambasády Nizozemského království.

JEDEME DÁL 2

Projekt Jdeme dál byl koncipován na dovybavení šicí dílny. Z projektu byl pořízen řezací plotter, tepelný lis, automatická pračka se sušičkou a drobný materiál. Z projektu byla zpracována koncepce pro vznik sociální firmy.

Tento projekt byl podpořen Agenturou pro začleňování v romských komunitách.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo podpořit vzdělanost především Rómských žen a zlepšit jejich přístup na trh práce.

Cílem projektu bylo aktivizovat klienty z cílové skupiny k dalšímu vzdělávání a tím zvýšit jejich šance při vstupu na volný trh práce.

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz