Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Rok s dětmi v AMARI centru

Každé odpoledne je v komunitním centru v rámci projektu AMARI centra připraven program pro děti. V centru se děti věnují výtvarné činnosti, dramatické výchově, rukodělným aktivitám, vzdělávání a doučování. Během roku měli děti možnost navštěvovat několik kroužků. V modelářském kroužku se naučily základům sestavování modelů, v keramickém měli možnost poznat techniku práce s hlínou, na počítačovém se učili základnímu ovládání počítače.

V projektu vznikl i malý fotoateliér, v kterém probíhal kroužek fotografování. Během celého roku děti fotili a učili se fotografie upravovat ve speciálním počítačovém programu, který si rychle osvojily. Výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout na výstavě fotografií v galerii na schodech městského úřadu v Krásné Lípě.

Hadravová Dagmar

CEDR – komunitní centrum, o.s.

Financovali nás:

Projekt AMARI centrum, je financován z prostředků Nadace O2, ze sbírkového projektu Pomozte dětem!, organizovaného společně Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí a z programu Úřadu vlády ČR „Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků pro rok 2010“.

  

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz