Cvičná kuchyň pro azylový dům

V rámci projektu bude vytvořena cvičná kuchyň na společenské místnosti pro klienty azylového domu v Rumburku ( muži, ženy, rodiny s dětmi).

V současné době, při aktivizaci s klienty využíváme tři kuchyně, které jsou společné pro celé patro (kuchyně pro 6 – 10 osob). Jakákoliv aktivita v rámci aktivizační práce s klienty se odehrává za provozu klasické kuchyně. V rámci cvičné kuchyně bychom mohli lépe individuálně i kolektivně pracovat s klienty tak, abychom neomezovali klienty, kteří chtějí využít kuchyni pro běžnou přípravu jídla.

Projekt bude přínosný pro klienty azylového domu, což jsou osoby bez přístřeší. Azylový dům je jediný pro muže, ženy a rodiče s dětmi v oblasti Šluknovského výběžku (50tis. obyvatel). Díky vytvoření cvičné kuchyně dojde k zlepšení práce, zejména rodin s dětmi, kdy budeme moci plánovat lepší individuální způsob práce v rámci hospodaření (kde je i příprava a plánování jídla pro děti).

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ v rámci EPP Pomáhej pohybem http://www.pomahejpohybem.cz/

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz