Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Asistence v lokálních partnerstvích

Projekt Asistence v lokálních partnerstvích je realizován jako veřejná zakázka pro Úřad vlády ČR- Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách a zahrnuje následující aktivity:

A. zajištění kanceláře pro lokálního konzultanta pro Lokální partnerství Šluknovsko
.
B. administrativní zajištění chodu Lokálního partnerství Šluknovsko (4 jednání za rok)
.
C. výkon odborné činnosti, jako je podpora lokálního asistenta při vyjednávání a síťování, podíl na pravidelném pololetním monitoringu situace, zjišťování odborných informací z oblasti sociálního vyloučení, příprava relevantních podkladů, analýz, dokumentů a materiálů v oblasti podpory sociální integrace a monitoring lokálních médií a zpracování měsíčních zpráv

Financují nás:

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
.
Finance
Úřad vlády – 222.000Kč – rok 2010/2011

Úřad vlády – 259.000Kč – rok 2011/2012

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KONTAKT NA NÁS

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz