.mxn-header-absolute
.mxn-header-absolute

Projekty komunitního spolku CEDR

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

KOMUNITNÍ SPOLEK

Projekt fungující rodina 2016

Hlavním cílem projektu Fungující rodina 2016 je zajištění bezpečného vývoje dětí a mládeže do 18 let ze sociálně znevýhodněných rodin z regionu Šluknovského výběžku a zachování rodiny jako celku.
Úspěšné naplnění tohoto cíle povede v regionu Šluknovského výběžku ke zvýšení poměru výchovy dětí a mládeže v prostředí rodiny na úkor ústavní péče.

Konkrétním cílem je zajistit díky působení 2 odborných terénních pracovníků – mediátorů posílení rodičovských kompetencí i kompetencí dětí u zapojených 14 rodin.
U 65 % ze zapojených rodin.tj. u 9 rodin dojde díky spolupráci s odbornými terénními pracovníky – mediátory k posílení kompetencí v míře vedoucí ke stabilizaci situace. Stabilizace situace v rodině povede k zachování rodiny jako celku a k odvrácení hrozby odebrání dítěte, které je v péči rodičů, popř. jiných příslušníků rodiny do ústavní výchovy.

V případech, kdy dojde k odebrání dítěte do ústavní péče, ať již před zapojením do projektu nebo v jeho průběhu, bude proces stabilizace situace zahrnovat aktivity vedoucí k zachování kontaktu rodiny s dítětem a navázání pozitivně orientované komunikace s dítětem vedoucí k posílení jeho kompe tenci a návratu do jeho přirozeného prostředí.

Projekt bude realizován v termínu 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016.
Projektem plánujeme podpořit 14 rodin / 21 dětí/ 7 mladých/ 16 dospělých.
Pokud by projekt Fungující rodina 2016 nebyl realizován, byly by odborné sociální služby zajištěny v nedostatečné míře, což by vedlo k dalšímu prohlubování problémů rodin a pokračování trendu neustálého nárůstu počtu odebraných dětí na Šluknovsku do ústavní výchovy.
Podpořeno Nadačním fondem Albert.

Finance:
Nadace ALBERT – 31 306Kč – 2016

  

O NÁS

„Chceme být doma v regionu, v němž se nacházíme, proto v něm pomáháme vytvářet rovnováhu v sociální oblasti. Pomocí realizace činností a za využití zdrojů, které jsou v daný okamžik a v daném místě k dispozici. Činnosti realizujeme excelentně a profesionálně pro všechny, jichž se naše činnosti dotýkají, na základě hodnot svobody člověka.“

KE STAŽENÍ

Stanovy spolku
Procesní audit
Výběrové řízení – azyl rekonstrukce
Výběrové řízení pracovník v komunálních službách
Výroční zpráva
Žádost o ubytování v azylovém domě

DALŠÍ SLUŽBY

CEDR – komunitní spolek
Sídlo spolku:
Křižíkova 918/32
407 46 Krásná Lípa
Telefon, fax: 775 233 703
Datová schránka: 7w7eyir
Email: info@os-cedr.cz