Zásady poskytování služeb

Individualizace podpory  - pracovníci poskytují uživatelům podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Užívají metodické postupy, které jsou navrženy v oblasti vedení individuálního plánu. Respektují to, že tyto postupy jsou pouze rámcové. Pravidelně tyto postupy přehodnocují, aktualizují a doplňují. U živitelů, u kterých nelze navržené metodické postupy využít, volí postup zcela individuální. Mohou požádat o poradu týmu pracovníků nebo konzultaci spolupracující organizace (Rytmus, Agentura Pondělí).

Zaměření na celek – Na situaci uživatele se pohlíží v souvislostech, nikoliv jen na aspekty částečné a dílčí.

Flexibilita – Služby jsou přizpůsobovány potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

Azylový dům je koncipován jako jeden z pilířů koncepce podpory osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci této koncepce vzniká síť navazujících služeb, kterou mohou uživatelé využít. Tato síť v místním regionu není plně dobudovaná. Pracovníci proto musí flexibilně reagovat na místní možnosti a nabídky tak, aby uživatelé mohli svou situaci vyřešit.

Respektování volby uživatelů – Pracovníci respektují volbu uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Respektují volbu v jakékoliv podobě i přesto, že jsou přesvědčeni o tom, že volba není správná.

Dodržování práv uživatelů – Pracovníci respektují, i přes společenský tlak, že služba není určena pro společenskou zakázku formulovanou jako „eliminace bezdomovectví na ulici“ ve smyslu převýchovy uživatelů. Zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé mohou svá práva naplňovat.