Poslání

Posláním AD Rumburk je pomáhat vyřešit mužům, ženám a rodičům s dětmi
sociální situaci, která je spojená se ztrátou bydlení.