Cílová skupina

Muži, ženy a rodiče s dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené
ztrátou přístřeší, kteří tuto situaci mají snahu řešit a nejsou schopni ji řešit vlastními
silami. Zároveň zdravotní stav žadatelů o službu závažným způsobem nenarušuje jejich
soběstačnost.

Služba není určena pro osoby, které mají zájem o trvalé ubytování, nebo dlouhodobé
ubytování, bez snahy o řešení nepříznivé sociální situace.
Služba není určena pro osoby aktivně zneužívající návykové látky (drogy, alkohol) v míře
narušující občanské soužití.

Pro rodiče s dětmi je určeno 51% kapacity lůžek v azylovém domě.